6/19/2011

เกรียนครั้งที่สองกับ Syntax Highlighter

ตอนแรกลองเอา Syntax Highlighter มาลองเล่นบน blogger ดูปรากฎว่ามันไม่ยอมให้ใช้ Tag link แต่เรามีวิธีแก้ไขมาเสนอคือ ให้ใช้ &lt; แทน < และ &gt; แทน > และแล้วชีวิตก็มีความสุขดังโค้ดข้างล่าง

<link href='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/styles/shCore.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<link href='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/styles/shThemeDefault.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shCore.js" type="text/javascript">
</script> 
<script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushCpp.js" type="text/javascript">
</script> 
<script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushCSharp.js" type="text/javascript">
</script> 
<script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushCss.js" type="text/javascript">
</script> 
<script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushJava.js" type="text/javascript">
</script> 
<script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushJScript.js" type="text/javascript">
</script> 
<script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushPhp.js" type="text/javascript">
</script> 
<script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushPython.js" type="text/javascript">
</script> 
<script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushRuby.js" type="text/javascript">
</script> 
<script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushSql.js" type="text/javascript">
</script> 
<script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushVb.js" type="text/javascript">
</script> 
<script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushXml.js" type="text/javascript">
</script> 
<script src="http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushPerl.js" type="text/javascript">
</script> 
<script language="javascript">
SyntaxHighlighter.config.bloggerMode = true;
SyntaxHighlighter.config.clipboardSwf = 'http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/clipboard.swf';
SyntaxHighlighter.all();
</script>