8/29/2011

คอมไพล์ golang

ไม่ได้เขียนมานาน เนื่องจากติดทำ  project ทำนู้นทำนี้ จนลืมเขียนไปเลยเพราะงั้นเลยมาต่อกันดีกว่า


วิธีการคอมไพล์ golang นั้นจะแบ่งเป็นสองขั้นตอนหลักๆ คือ คอมไพล์ให้ได้ลิ้งไฟล์ออกมาแล้วนำไปสร้าง execute อีกทีนึง และตัว compiler ของ golang จะแบ่งเป็นสองแบบ คือ 8g ที่เอาไว้ compile ในกลุ่ม 32-bit และ 6g สำหรับ 64-bit ดูวิธีการคอมไพล์กันเลยดีกว่า


สร้างไฟล์ชื่อว่า main.go ขึ้นมา แล้วพิมพ์ตามนี้

package main

import "fmt"

func main() {
 fmt.Println("Hello, World")
}

หลังจากนั้นเปิด terminal ขึ้นมาแล้วไปยัง path ที่เก็บไฟล์นั้นไว้แล้สพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

$ 6g main.go
$ 6l -o main main.6
$ ./mainจากข้างบน เมื่อเราคอมไพล์ไฟล์ main.go ด้วย 6g ถ้าไม่มีอะไรขึ้นแสดงว่ามาถูกทางแล้ว และจะได้ไฟล์ main.6 ซึ่งเป็น link ไฟล์ มาและเมื่อต้องการนำไฟล์นั้นมาสร้าง executable ให้เอาพิมพ์คำสั่งในบรรทัดที่สอง จะสังเกตว่ามี option -o และมี main นั้นคือการตั้งชื่อ execute ว่าให้มันชื่ออะไร ถ้าสร้างได้มันจะไม่ขึ้นอะไรมาบอกเรา และจะได้ตัว executable มาด้วย เมื่อได้มาแล้วให้ ./main เพื่อ execute program นั้น(ถ้าเป็น windows ให้พิมชื่อ execute ไปเลย) ผลลัพธ์
Hello, World