5/13/2013

หา url จริงๆ จาก http redirect

จะเอามาลองทำ check status ของ alfresco แบบง่ายด้วยการให้ลอง GET จาก index page ซึ่ง alfresco ทำ redirect page ไว้ทำให้เรา request ไปจะได้ status code เป็น 302 กลับมาก็เลยลองเขียน python ให้มันแก้ปัญหานี้เพื่อหา URL ที่แท้จริงมาซึ่งก็ได้ประมาณนี้

โค้ดดังกล่าวแก้ปัญหาได้ด้วย recursive โดยให้มันตรวจสอบไปเรื่อยๆ ว่า status code ที่ได้เป็น 302 หรือไม่ ถ้าเป็น 200 แล้วก็ให้คืน URL นี้มาได้เลย