3/28/2013

Hello World กับ Tcl

ผมได้รับคำสั่งให้เรียน Tcl เพื่อเอาไปทำงานลับบางอย่าง :) เมื่อเริ่มก็ต้องหาทางให้มัน Hello World ให้ได้ก่อน โดยเริ่มจาก

ลง Tcl ผมใช้ OS X เพราะงั้นก็จัดผ่าน Homebrew ซะเลย

$ brew install tcl-tk

ลงเสร็จปรากฎว่ายังใช้ไม่ได้เลยเพราะ มี Tcl version 8.5 อยู่ในเครื่องแล้ว :( เพราะงั้นก็เลยใช่วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปด้วยการ

export TCL_HOME="/usr/local/Cellar/tcl-tk/8.6.0"
export PATH="$TCL_HOME/bin:$PATH"

จากนั้นก็ลอง ตรวจสอบ tcl ดูว่ามันเป็นไปตามที่เรา export หรือไม่โดยการ

$ ls -la `which tclsh`
[censor] /usr/local/Cellar/tcl-tk/8.6.0/bin/tclsh -> /usr/local/Cellar/tcl-tk/8.6.0/bin/tclsh8.6

โอ้วว เยส!!  มันได้ผล เพราะงั้นก็จัดเลย สร้างไฟล์ hello.tcl แล้วเปิดขึ้นมาแล้วจัด

puts "Hello World"

สั่งเซฟ แล้วจัดการรันโดยใช้

$ tclsh hello.tcl
Hello World

โอเคผ่าน :) พรุ่งนี้ค่อยทำความเข้าใจมันว่าเป็นมาอย่างไร