3/07/2013

ทำ trailing whitespace ตอนบันทึกไฟล์

เนื่องจาก git มันแคร์เรื่อง trailing whitespace มากเลยต้องหาวิธีตัดออกซึ่งใน vim ทำได้โดย

%s/\s\+$//

ซึ่งทำแบบนี้ต้องทำทุกครั้งก่อนที่เราจะเซฟซึ่งมันเหนื่อยและดูยุ่งยากโดยไม่จำเป็นเลยลองเขียน script ลงไปใน vimrc ซึ่งก็ได้ผลออกมาดังนี้
ซึ่งโค้ดข้างบนหมายความว่าทุกครั้งก่อนที่จะเขียนไฟล์หรือ buffer ให้ call function TrailingWhiteSpace ก่อนทุกครั้ง